Kerstgroet

Advertenties

Een reactie plaatsen

22/12/2018 · 7:23 PMDec

Wanneer komen jullie?

Het is al heel wat maanden geleden dat we een blog hebben gepost. Tijd, energie, afgeleid zijn door andere zaken, en veel meer dingen maakten het lastig om de blog te blijven vullen. We maken een doorstart, zullen we maar zeggen….. Onderstaand artikel is geschreven voor een magazine en willen dit graag met jullie delen.

Op een dag werd ik benaderd door Floor. Met verbazing in haar stem vroeg ze aan mij of ik kon bevestigen wat ze had gehoord op een zendingsconferentie van 1 van de zendingsorganisaties. “Is het echt waar dat 1/3 (een derde) van de wereldbevolking geen toegang heeft tot een lokale kerk en niet het Evangelie heeft gehoord en Jezus niet kent?” Floor vroeg: “hoe kan dat? We hebben al zoveel zendelingen al zoveel jaren uitgezonden naar veel plekken in deze wereld, en er zijn zoveel verschillende kerken”.  Floor reageerde geschokt en vol ongeloof, ze kon maar niet begrijpen dat na 500 jaar protestantse en evangelicale zending en 2000 jaar kerkgeschiedenis er nog steeds gemeenschappen zijn die niet het Evangelie hebben gehoord.

Heb jij jezelf weleens afgevraagd wat de visie van God is? Wat is eigenlijk Gods plan, wat is Zijn bedoeling? Als je deze vraag stelt aan een gemiddelde multinational dan zijn visie en missie duidelijk verwoord. De identiteit van dit soort bedrijven geeft richting aan visie en missie, en daarmede aan de uitvoering van beleidsplannen. Bijvoorbeeld: de visie van Coca Cola is: Coca Cola wil de wereld vernieuwen, met inspirerende momenten van optimisme en geluk, om waarde te creëren en om een verschil te maken. Als je de volgende keer weer een colaatje drinkt, dan is dit wat er de bedoeling van is.

Nou gaat het in dit artikel zeker niet over de missie en visie van allerlei bedrijven, wat we er ook van vinden. Ik wil je graag meenemen in Gods visie voor deze wereld. Deze visie is gelukkig gericht op alle mensen van deze wereld, en niet van ongekende waarde voor de aandeelhouders, maar van waarde voor de hele mensheid.

In de Bijbel in het boek Openbaringen wordt Gods visie zichtbaar. Enkele woorden uit Openbaringen 7: 9-17 waar Johannes staande voor de troon van het Lam zicht krijgt op Gods plan: een onafzienbare menigte, die niet te tellen is, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In wit gekleed en met palmtakken in de hand stonden ze voor de troon en het Lam. De menigte boog zich diep neer voor de troon en aanbad God, met de woorden Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid, Amen”

En even verderop staat het eeuwige uitvoeringsplan: “daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in Zijn tempel om Hem te vereren”. God aanbidden, God eren, God prijzen staat in deze visie centraal. Het hartsverlangen van God wordt hierin zichtbaar, een onafzienlijke menigte die hem aanbid. Het uiteindelijke doel is aanbidding! Om dit te bereiken wordt de kerk wereldwijd ingeschakeld, en dus ook jij! Op het Pinksterfeest wordt de Heilige Geest uitgestort, de gemeente geroepen om beschikbaar te zijn voor de uitvoering van Gods reddingsplan.

Nog niet zo lang geleden was de verdeling christenen in Europa en Amerika ten opzichte van christenen in de rest van de wereld 75/25. Zending had de insteek ‘From the west to the rest’ – eenrichtingszendingsverkeer. De hedendaagse cijfers leren ons het tegenovergestelde. 75% van alle christenen wereldwijd wonen buiten Europa en Amerika. Zending en missionair werk geïnitieerd vanuit de kerken in Europa en Amerika staan voor een enorme uitdaging. Hoe werken we samen met de rest?

Hoe kun jij als christen betrokken zijn bij deze zending en missionair werk zodat de wereld bereikt wordt met het Evangelie? Zodat de visie van God zichtbaar wordt? Ik wil 6 verschillende manieren van actief betrokken zijn benoemen.

 1. Leren over en van andere culturen – Wanneer jij je verdiept in wie God is en wat Zijn bedoeling is met mensen, ontstaat er een passie voor Hem en Zijn schepping en geeft Hij je oog voor de nood in de wereld. Boeken, andere media en internet helpen hierbij.
 2. Bidden voor het bereiken van niet bereikte mensen, gebed is de basis van waaruit zending beweegt.
 3. Ondersteunen, het werk kan niet bestaan zonder mensen die financiële ondersteuning geven aan de zendingswerkers op het veld of in Nederland. Wij geloven dat God bij machte is om in al onze financiële noden te voorzien door middel van Zijn kinderen en Zijn kerk
 4. Verwelkomen, in plaats van naar een ver land toe te gaan, is het ook mogelijk om in Nederland mensen te verwelkomen. De stroom vluchtelingen van de afgelopen jaren geven hier genoeg aanleiding voor.
 5. Mobiliseren, het gereedmaken van mensen waarmee God al aan het werk is. Hij heeft hen in hun hart geraakt om Zijn naam bekend te maken aan de volken. Jij kunt mensen helpen hun plek in zending te ontdekken en hen stimuleren om daarin verder te ontwikkelen.
 6. Gaan, roept God ook jou om je leven en vaardigheden in te zetten voor zijn plan?

Tenslotte, een kleine anekdote:

Na jaren werken hadden de zendingswerkers een doorbraak in een dorpje in 1 van de onbereikte gebieden in Oost Azië. Het goede nieuws van Jezus Christus werd gedeeld en het dorpshoofd kwam tot bekering. De hele familie werd gedoopt. Het dorpshoofd vroeg aan de zendingswerkers: “hoelang weten jullie al dit Goede Nieuws van Jezus?” “Al 2000 jaar”, antwoordde de zendeling. Zeer verbaasd vroeg het dorpshoofd: “waarom zijn jullie niet eerder gekomen?”

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder OMF

Een uitnodiging…

Beste lezers en volgers,

Een uitnodiging voor jullie! OMF Nederland bestaat dit 50 jaar en dat mag gevierd worden. In samenwerking met Marcel en Lydia Zimmer bieden we een jubileum concert aan. Marcel en Lydia zijn bekend van hun kinderconcerten en de vele (opwekkings) liederen die zijn hebben geschreven en gecomponeerd. Lydia is de dochter van Jan en Liesbeth Pit. De familie Pit was het eerste Nederlandse echtpaar uitgezonden door OMF Nederland. Lydia is geboren op het zendingsveld in een oost Aziatisch land.  Op drie verschillend plekken in Nederland: Enschede, Emmeloord en Haarlem. De toegang is vrij, maar wel even kaarten reserveren op www.omfkerkentour.nl

affiche

 

1 reactie

Opgeslagen onder OMF

Inbox zero (maandag 8 februari)

Beste lezers en volgers,

Maandagmorgen 7.00 uur, daar zit ik dan helemaal alleen achter mijn bureau in het OMF kantoor in Terschuur. Om de file bij Voorthuizen te mijden ben ik om 6.00 uur deze morgen vertrokken uit Enschede. Eerst dus maar eens een kopje koffie erbij om vervolgens mijn email van het afgelopen weekend te lezen. Onderweg in de auto naar Terschuur heb ik bedacht en met mijzelf afgesproken dat het doel voor vandaag een lege inbox is.

Hoppa….. 63 mails die een reactie nodig hebben. Eerst maar eens weggooien wat niet voor mij bestemd is, dat is in elk geval 4 minder. Vervolgens alle mails doorsturen die niet voor mij maar voor een collega bestemd zijn, weer 10 minder….

Een greep uit de mails die een reactie nodig hebben voor vandaag:

 • Een TFC van 1 van de werkers met de vraag of ik adviezen/tips heb om meer fianciele ondersteuning te krijgen voor hun werker. Tja, dat is een belangrijke vraag, even reageren met een aantal tips.
 • Een mail van stichting Opwekking met de vraag of we weer meedoen aan de pinksterconferentie dit jaar welke wordt georganiseerd tijdens het aanstaande pinksterweekend. Even parkeren en eerst overleggen met mijn team wat we gaan doen.
 • Een werker meldt in haar mail dat ze met verlof komt naar Nederland en graag wil meewerken tijdens haar verlof op kantoor. Hoera, en dankbaar reageer ik dat ze van harte welkom is. Ik zal een overzichtje maken van de verschillende werkzaamheden.
 • Volgende mail is van een echtpaar dat zich in wil schrijven voor het Xplore Mission Weekend (zendingsweekend voor nieuwe zendelingen) met een bijzondere vraag. De man van het echtpaar is lichamelijk gehandicapt en mist 1 been. De vraag van hen: is het gebouw in Beugen toegankelijk voor hem? Ik reageer met een ‘van harte welkom’ en meldt dat het gebouw van Cornerstone toegankelijk is. Nog maar even bij vermelden dat ze zich snel moeten aanmelden omdat er beperkt plaats is.
 • Een internationale mail uit Canada met een verzoek om informatie over de OMF activiteiten in Nederland van het afgelopen jaar. Hier kan ik gemakkelijk op reageren want ik had al een engelstalig document gemaakt voor OMF Internationaal.
 • Een mail van EO metterdaad die…..
 • Een mail van de GZB waar ze……
 • Een mail van een kerk uit het Noorden van het land….
 • Een mail van iemand die reageert op de advertentie voor kinderwerkers in Singapore….
 • Een mail van mijn collega dat ze zich niet lekker voelt vandaag, of was dat alweer gisteren…

Inmiddels alweer 3 nieuwe berichten otnvangen, nog 39 berichten te gaan. Ik kijk op de klok en constateer dat Missie Inbox Zero voor vandaag niet gehaald gaat worden. Gelukkig is het niet elke dag maandag.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder OMF algemeen

images

We willen graag al de lezers van deze blog gezegende kerstdagen toewensen en een (opnieuw) beleven van Gods grote geschenk voor ons: Jezus kan echte VREDE geven!

               hartelijke groet van Harry en Joke, Anne en Timon

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Prive

Ikke….,zendeling….?

Een aantal jaren geleden ontmoette ik een familie die daarvoor 8 jaar had gewoond en gewerkt in Japan. Ze waren als zendelingen uitgezonden vanuit een gemeente in het midden van het land. Ze vertelden aan mij hoe God hen had geleid richting het land met de naam ‘oorsprong van de zon’: Japan. Als gezin hadden ze een groot verlangen om te dienen op het zendingsveld. Jarenlang hadden ze gebeden, maar niet voor Japan. Sterker nog, hun gebed was: “Here God, we zijn beschikbaar voor elk land of iedere plek op deze wereld, maar niet voor Japan, wilt U ons niet naar Japan zenden?” Ze vonden het land te duur, te moeilijk en te druk. En een belangrijk detail: in Japan eet men veel vis en daar hield deze familie echt niet van. Uiteindelijk verhoorde de Here God hun gebed en werden ze uitgezonden……. naar Japan. God, in al Zijn wijsheid had een plan met hun leven.

Vorig jaar ontmoette ik een jongeman tijdens het Xplore Mission weekend in Beugen Noord Brabant. Xplore Mission is een weekend waarin we als OMF samen met een groep jongeren op zoek gaan naar Gods plan in hun leven. Naast een mooi programma is er ruimte voor persoonlijke gesprekken. In een gesprek met deze jonge zoeker vertelde hij dat hij zich getrokken voelde tot hulpverleningswerk in Afrika. Hij wilde zijn gaven en talenten inzetten. Van beroep was hij verpleegkundige en hij wilde zich als zodanig inzetten voor zieke kinderen in Afrika. “Nee Harry”, zei hij, “ik ben niet interessant voor OMF, want ik heb niets met Zuid-Oost Azië”. Verder verklaarde hij dat hij een Bijbelschool als voorbereiding eigenlijk niet zo zag zitten. “Ik heb een beroepsopleiding en dat moet genoeg zijn. Enne…., nou ja”, (aarzelend) sprak hij: “OMF spreekt mij gewoon niet zo aan”. Tja, einde gesprek en contact, lijkt het. God, in al Zijn wijsheid had een ander plan…..
Vorige week liep ik even binnen op de Bijbelschool Cornerstone in Beugen. Ik was daar om alvast te overleggen voor het aankomende Xplore Mission weekend, volgend jaar april. Ineens zie ik een bekende op mij afkomen: de jongeman uit bovenstaand verhaal. Breed glimlachend geeft hij mij een hand. Als antwoord op mijn vragende blik: “tja, ik ben afgelopen september begonnen met de tweejarige opleiding aan deze school”. Ik kan mijn oren niet geloven. Vorig jaar was hij toch nog zo stellig dat een opleiding aan de Bijbelschool niet nodig is? We hebben wat te bespreken en besluiten samen een kopje koffie te drinken. De verrassing wordt nog groter wanneer hij vertelt dat hij begin volgend jaar voor de ‘4-weken stage’ naar China gaat. Er komt vervolgens een mooi getuigenis uit zijn mond: “ik heb geleerd het afgelopen jaar dat ik niet mijn plannen voorop moet zetten, maar klaar moet staan om ingezet te worden in Gods plan/Zijn plannen”. Gods plannen falen niet, ook niet voor deze jongeman. Sta jij / staat u klaar?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder OMF, OMF algemeen

Een zendeling in spé

Beste lezers en volgers,

Een belevenis uit de praktijk van mijn werk bij OMF:

een zendeling in spé?

Daar zat ze dan, in mijn spreekkamer op het OMF-kantoor. Ja, ze had het kunnen vinden, maar wat een lange reis had ze gemaakt met het openbaar vervoer. Helemaal vanuit een plaats in de zuidelijke helft van Nederland was ze deze maandagmorgen naar Terschuur gereisd. Voor mij zat een leuk uitziende jongedame, een tikkeltje nerveus, 26 jaar. Netjes in de kleren, lichte make-up en een tasje op haar schoot. Ze had geschreven in haar mail dat het de Here God was die haar naar OMF had geleid, en ze voelde zich geroepen voor zending. Een kleine laptop kwam uit haar tasje waar ze aantekeningen van ons gesprek op noteerde. Nou, dit maakte wel indruk op mij. Deze jongedame besefte dat een goede voorbereiding essentieel is om uitgezonden te worden….

Bij OMF is een eerste gesprek met een mogelijke kandidaat een belangrijke stap in het proces van uitzenden. Ik werk met een vaste lijst van punten die in zo’n gesprek aan de orde moeten komen. Ik begin dan ook met de standaard vragen over familie, werk, hobby’s en geestelijk leven.

Na wat heen en weer gepraat begon ik vragen te stellen over haar betrokkenheid bij de kerk. Dat was een lastige, merkte ik aan haar reactie. Ze vertelde dat ze was opgegroeid in een traditionele gemeente van de gereformeerde gezindte. Maar ze was in de loop der jaren vervreemd van deze gemeente en had zich onttrokken als lid. Via studie was ze lid geworden van ‘De Navigators’, een christelijke studentenvereniging. Hierdoor was ze in aanraking gekomen met gemeenten uit de evangelische beweging.

Na afronding van haar studie was ze verhuisd naar een andere woonplaats. Ver weg van de thuisgemeente en de studentenverening, en vooral zoekende naar een kerk waar ze lid van wilde worden. Nee, ze wilde zich beslist niet laten overdopen. Ze was op zoek naar een warme, open, verwelkomende gemeente die haar zou opnemen als lid.

In haar zoektocht waren er ook wel wat vragen gekomen in haar persoonlijk geloofsleven. “Ja, God bestaat en heeft mij geschapen, maar wat is Zijn plan met mijn leven?”

Eén van de uitgangspunten voor een uitzending van OMF is een geroepen zijn van zowel de kandidaat zendeling als de ook gemeente/kerk. In het gesprek met deze jongedame kwamen we samen tot de conclusie dat er nog een lange weg is te gaan. Samen maken we afspraken voor een vervolg: aansluiten bij een gemeente en een gebedsnetwerk opbouwen. We bidden voor wijsheid in de keuzes die ze moet maken, en vooral om Gods leiding in haar leven!

Na 2 uurtjes praten sluiten we het gesprek af. Daar gaat ze weer, de zendelinge in spé, de lange weg terug met het openbaar vervoer naar Zuid-Nederland. Ik zwaai haar uit en kijk haar na, inderdaad er is een lange weg te gaan. Ik besluit om over een maandje maar eens weer te bellen hoe het gaat. Even noteren in mijn agenda…

Tot een volgend bericht,
Harry en Joke Lukens

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder OMF, OMF algemeen